ChopChop

Termeni si conditii • Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale SC LAST MILE TRANSPORT 2019 S.R.L, CUI RO 40799196. („denumita in continuare CHOPCHOP”), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Strada Aviator Popisteanu, Nr. 54A, cladirea 2, birou 214ResCo-work17, Etaj 2, 012095 in calitate de operator de date.

In acest sens, CHOPCHOP urmareste in permanenta si se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal respecta cu strictete principiile si legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

Prezenta politica de confidentialitate vizeaza datele cu caracter personal ale Clientilor chopchop.ro si ale celorlalti Utilizatori ai www.chopchop.ro  prin intermediul carora datele cu caracter personal sunt colectate, incluzand Livratorii, reprezentantii Partenerilor, astfel cum aceste persoane au fost definite in prezenta.

 

 • Definitii

„Client” inseamna persoana fizica sau juridica care are de livrat un obiect sau mai multe obiecte prin platforma noastra chopchop.ro

„Date cu Caracter Personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Livrator” – inseamna atat Livratorul ChopChop – livrare pe scuter.

“Operator” – SC LAST MILE TRANSPORT 2019 S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Strada Aviator Popisteanu, Nr. 54A, cladirea 2, birou 214ResCo-work17, Etaj 2, 012095

„Partener” – inseamna partenerii ChopChop ale caror produse pot fi achizitionate prin intermediul chopchop.ro

„Prelucrare“ (si derivatele sale, incluzand fara limitare ”a prelucra”) inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzand fara limitare colectarea, inregistrarea, pastrarea, modificarea, utilizarea, dezvaluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

„Utilizator” – orice persoana care acceseaza sau utilizeaza website-ul ChopChop sau aplicatia.

Ceilalti termeni utilizati cu majuscula si care nu au fost definiti in cuprinsul prezentei Politici de confidentialitate, vor avea intelesul atribuit potrivit definitiilor din Termenii si

 • Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

III.1. Daca sunteti Client/Utilizator, ChopChop va prelucra urmatoarele Date cu Caracter Personal:

-           nume si prenume, numar de telefon, adresa de domiciliu/resedinta, adresa de livrare, adresa de e-mail, semnatura, date de geolocalizare (furnizate de echipamentul IT pe care este instalata / ruleaza Chopchop.ro

-           obiectele sau obiectul bine ambalat si securizat de Client, ce ii este predat Livratorului si expediat catre clientul final.

Utilizarea Serviciului (e.g. cum ar fi Continutul Furnizat de Utilizatori astfel cum este acesta definit in Termene si Conditii).

-           date personale privind metoda de plata, date privind cardul bancar utilizat pentru efectuarea platii aferente comenzii plasate

 

(ii) daca inregistrarea contului de Utilizator in chopchop.ro se face prin intermediul contului de Facebook sau Google, chopchop.ro va prelucra urmatoarele date publice de profil afisate de aplicatiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail;

(ii) chopchop.ro poate, de asemenea, prelucra date referitoare la modul in care este utilizat chopchop.ro, cum ar fi comportamentul/preferinte/obisnuinte in cadrul chopchop.ro, comenzi anterioare efectuate chopchop.ro;

(iii) alte date furnizate in mod direct, cum ar fi prin mesajele din cadrul formularelor completate pe Site.

(iv) pentru mai multe detalii privind utilizarea fisierelor de tip cookie va rugam sa accesati Politica de cookies disponibila pe Site.

(v) alte date furnizate in mod direct, cum ar fi prin mesajele din cadrul formularelor completate pe Site.

III.3. Daca sunteti persoana de contact a Partenerilor/Livratorilor terti persoane juridice sau potentialilor Parteneri/Livratori terti persoane juridice, chopchop.ro va prelucra urmatoarele Date cu Caracter Personal:

(i) nume si prenume, adresa de e-mail si numar de telefon pe care le furnizati in contextul initierii sau desfasurarii relatiei contractuale cu chopchop.ro, inclusiv prin intermediul formularului disponibil pe chopchop.ro;

(ii) nume, prenume, functie in contextul feedback-urilor privind colaborarea cu chopchop.ro Magazin care sunt publicate pe Site;

(iii) alte date furnizate in mod direct, cum ar fi prin mesajele din cadrul formularelor completate pe Site.

 

 • Scopurile si temeiurile Prelucrarii

IV.1. Daca sunteti Utilizator sau Client:

(i) pentru incheierea si desfasurarea relatiei contractuale dintre Utilizator/Client si chopchop.ro Magazin, definita in cuprinsul Termenilor si Conditiilor, cum ar fi, dar fara a se limita la: crearea contului, autentificare in cont, transmiterea de formulare prin intermediul Site-ului, contactarea chopchop.ro in orice mod cu privire la utilizarea chopchop.ro, preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii Clientului, informarea Clientului asupra starii comenzii si livrarea catre Client a Produselor comandate, informarea Clientului asupra eventualelor optiuni de comanda a Produselor in zona in care se afla. In situatia in care un Utilizator lasa un review negativ, acesta va putea fi contactat, inclusiv telefonic, de catre chopchop.ro, Livratori sau alti parteneri contractuali ai chopchop.ro  in vederea solutionarii plangerii/cererii si in vedere imbunatatirii Serviciilor oferite prin intermediul chopchop.ro.

Temei: incheierea respectiv executarea unui contract (reprezentat de acceptarea Termenilor si Conditiilor)

(ii) pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba chopchop.ro in contextul serviciilor prestate prin intermediul chopchop.ro, inclusiv a obligatiilor in materie financiar-contabila, fiscala, precum si in materie de arhivare, solutionarea cererilor in domeniul exercitarii drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Temei: Obligatiile legale ce revin chopchop.ro

(iii) pentru activitati de marketing direct – datele privind numele si prenumele, adresa de e-mail, telefon, adresa postala pot fi colectate si prelucrate in scop de marketing, reclama, publicitate. In acest scop, datele vor fi prelucrate in vederea transmiterii, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, precum e-mail, telefon, inclusiv prin intermediul mediului online, respectiv oferte promotionale, precum si orice alte noutati, privind produsele si serviciile oferite prin intermediul chopchop.ro

*Nota: O notificare prin sms reprezinta un mesaj ce apare pe un dispozitiv mobil, care poate fi  transmis in orice moment, fara a fi necesar ca utilizatorii sa se afle in aplicatie sau sa utilizeze dispozitivele lor pentru a primi astfel de mesaje.

Atunci cand v-ati dat acordul pentru astfel de prelucrari/v-ati abonat la newsletter, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul sau de a va opune, in orice moment. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarilor desfasurate de chopchop.ro anterior retragerii acordului. De asemenea, dezabonarea se poate realiza si prin accesarea link-urilor indicate in acest sens in textul mesajelor comerciale primite pe e-mail, respectiv prin optiunile disponibile in contul dumneavoastra.

Temei: Consimtamantul Utilizatorului/Clientului

(iv) pentru indeplinirea intereselor legitime ale chopchop.ro, in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinte de consum, solutionarea altor cereri, sesizari cu exceptia celor mentionate la punctele (i) si (ii) de mai sus, in principal, in vederea imbunatatirii Serviciilor oferite de chopchop.ro.

chopchop.ro va putea transmite datele statistice si catre Partenerii sai. Cu toate acestea, mentionam ca toate informatiile astfel transmise catre tertii Parteneri vor fi furnizate in forma agregata, fara a include date care ar putea duce la identificarea (in mod direct sau indirect) a persoanelor vizate.

Temei: Interesul legitim al chopchop.ro de a asigura functionarea optima si promovarea chopchop.ro sau de a isi apara drepturile si interesele in cazul unor potentiale actiuni in instanta sau alte proceduri de natura litigioasa.

(v) pentru mai multe detalii privind utilizarea fisierelor de tip cookie va rugam sa accesati Politica de cookies disponibila pe Site.

Temeiul prelucrarii: consimtamantul, executarea contractului sau interesul legitim.

 

 • Durata prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

V.1. Perioadele de pastrare, respectiv criteriile utilizate pentru stabilirea acestora

Ca principiu, chopchop.ro va prelucra Datele cu Caracter Personal pe intreaga durata a raporturilor contractuale, iar ulterior datele personale vor fi stocate pentru perioadele aplicabile diverselor tipuri de Date cu Caracter Personal, stabilite conform politicii chopchop.ro de stocare si arhivare a datelor si documentelor, respectiv pe durata necesara indeplinirii obligatiilor legale care incumba chopchop.ro (de exemplu, in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

Daca va retrageti acordul pentru prelucrarea datelor si nu mai exista alte temeiuri juridice pentru prelucrare (de exemplu, existenta unei obligatii legale, existenta unei relatii contractuale, interesul legitim al chopchop.ro) sau va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime si imperioase pentru prelucrare care sa prevaleze, chopchop.ro va inceta prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal.

In ceea ce priveste datele potentialilor Livratori aceste vor fi pastrate in functie de relatia ce se va stabili intre acestia si chopchop.ro, astfel:

(i) potentialii Livratorii cu care se incheie contracte de munca vor fi pastrate la dosarul de personal, pe durata stabilita prin procedurile interne privind stocarea si arhivarea datelor si a documentelor;

(ii) potentialii Livratorii Terti (persoane fizice sau asimilate acestora) cu care se incheie contracte de colaborare/prestari servicii, se va consulta sectiunea IX de mai jos.

(iii) potentialii Livratori care nu au fost selectati pentru o relatie de munca sau de colaborare cu chopchop.ro, datele vor fi pastrate pe o perioada de 3 ani. Datele Utilizatorilor privind navigarea acestora pe chopchop.ro, cum ar fi cele rezultand din activitatea de monitorizare a preferintelor de consum, istoricul comenzilor, datele de geolocalizare (incluzand adresele/coordonatele adreselor de livrare indicate de Client) vor fi prelucrate pana la momentul la care persoana vizata solicita stergerea acestor date, in conditiile legii. Ulterior, chopchop.ro poate sa dispuna anonimizarea acestor date, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Anumite date privind indeplinirea obligatiilor legale ce incumba chopchop.ro (de ex., informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal) sau date privind cererile/plangerile in legatura cu prelucrarea datelor, pot fi pastrate pe o durata de 4 ani sau mai mare atunci cand exista un interes legitim.

V.2. In cazul in care Utilizatorul/Clientul doreste inchiderea/stergerea contului

In situatia in care Utilizatorul/Clientul, dupa caz, doreste inchiderea/stergerea contului, acesta nu va fi sters in mod automat si nici nu are ca efect automat stergerea Datelor sale cu Caracter Personal din cont prin apasarea butonului “Ştergere cont”. Pentru a preveni situatiile in care Utilizatorul/Clientul ar apasa din greseala butonul de stergere cont, chopchop.ro va afisa Utilizatorului/Clientului un mesaj de tip pop-up prin care i se va cere acestuia din urma sa confirme ca doreste stergerea contului.

In cazul in care Utilizatorul/Clientul confirma ca doreste stergerea contului, chopchop.ro va considera ca, in mod rezonabil, o atare cerere presupune implicit (i) stergerea datelor si (ii) retragerea consimtamantului Utilizatorului/Clientului pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct.

In termen de cel mult o luna de la data inregistrarii cererii, chopchop.ro va comunica Utilizatorului/Clientului modalitatea de solutionare a cererii, cu exceptia cazurilor in care termenul legal de raspuns este prelungit potrivit legii.

Atunci cand un Client solicita inchiderea/stergerea contului, insa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea Produselor si finalizarea ultimei comenzi active. De asemenea, anumite categorii de Date cu Caracter Personal ar putea fi prelucrate in continuare de catre chopchop.ro avand in vedere obligatiile legale aplicabile, respectiv interesele noastre legitime (cum ar fi, apararea drepturilor sau intereselor, gestionarea eventualelor cereri).

 

 • Persoanele care pot avea acces la Datele cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal sunt, in principal, prelucrate de chopchop.ro, prin angajatii sau colaboratorii sai autorizati sa prelucreze date personale.

Datele cu Caracter Personal pot fi, de asemenea, divulgate urmatoarelor categorii de persoane:

(i) Livratorilor, in ceea ce priveste datele Clientilor pentru a le permite sa furnizeze Serviciile de Livrare catre Clienti si, in anumite situatii, pentru a putea verifica, raspunde si solutiona plangerile Clientilor, dupa caz;

(ii) Imputernicitilor chopchop.ro care pot prelucra datele in numele si pe seama chopchop.ro pentru oricare dintre scopurile mentionate mai sus;

(iii) Autoritatilor publice, ca raspuns la o solicitare de informatii facuta cu respectarea prevederilor legale sau in orice caz pentru ca chopchop.ro sa aduca la indeplinire o obligatie legala a acesteia;

(v) Partenerilor chopchop.ro sau altor terte parti cu care chopchop.ro intra in raporturi contractuale in diferite scopuri precum: procesarea platilor efectuate pentru comenzile initiate, in cazul unor campanii promotionale organizate de catre chopchop.ro impreuna cu respectivii parteneri contractuali sau afiliati ai acestuia, mentinerea, pentru personalizarea si imbunatatirea chopchop.ro si a serviciilor derulate prin intermediul ei, pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea Utilizatorilor, precum si pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promotional, in conditiile si limitele prevazute de lege;

(vi) Publicului larg, in cazul Continutului Furnizat de Utilizatori, astfel cum aceasta notiune este definita si detaliata in Termenele si Conditiile chopchop.ro.

Partenerii sau Livratorii Terti prelucreaza datele dumneavoastra in nume propriu, in calitate de operatori de date, chopchop.ro neavand niciun control asupra modului in care va sunt prelucrate datele de catre acesti Parteneri sau de catre Livratorii Terti. Asadar, pentru activitatile de prelucrare a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal realizate de Partenerii chopchop.ro sau de Livratorii Terti, si cu care intrati in raporturi prin intermediul chopchop.ro, va rugam sa consultati si sa aveti in vedere politicile de confidentialitate si celelalte politici de interes, oferite de acestia.

 

 • Transferul Datelor cu Caracter Personal

CHOPCHOP Magazin are o politică fermă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și va lua toate măsurile necesare pentru a nu se realiza acțiuni de tranzacționare a datelor personale.

Partajarea datelor dumneavoastră persoanele către terți se poate realiza în principal pentru următoarele scopuri (enumerarea nu este limitativă):

a)         prevenirea eventualelor acțiuni de fraudă;

b)         îndeplinirea obiectivelor specifice în concordanță cu interesul legitim CHOPCHOP Magazin;

d)         îndeplinirea activităților având ca obiect servicii tranzactionare plata, servicii IT (întreținere și suport), publicitate și comunicare, servicii digitale etc.

e)         exprimarea expresă a consimțământului;       

f)         respectarea obligațiilor impuse de prevederile legale în vigoare;

g)         respectarea dispozițiilor și prevederilor privind inspecțiile și controalele desfășurate de către autoritățile publice, instituții și/sau alte entități competente;

Procesul de partajare și transferare a datelor cu caracter personal are la bază principiul utilizării minime a datelor personale și depunerea de eforturi susținute pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm respectă cerințele de securitate și siguranță în prelucrarea datelor.

 

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

CHOPCHOP Magazin vă asigură că orice transfer de date, dacă este necesar, se face cu respectarea strictă a legislației în domeniu, respectiv cu toate cerințele legale prevăzute de către Regulamentul 2016/679. În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către state din Uniunea Europeană (“EU”), Spațiul Economic European (“SEE”).

 

 • Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligatie contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract, si este necesara pentru a putea beneficia de produsele si serviciile puse la dispozitie prin chopchop.ro. Refuzul furnizarii Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecinta imposibilitatea beneficierii de produsele si serviciile puse la dispozitia dumneavoastra prin intermediul chopchop.ro, respectiv imposibilitatea derularii raporturilor contractuale cu chopchop.ro, iar Livratorii nu vor putea utiliza chopchop.ro in vederea furnizarii Serviciilor de Livrare. Pentru activitatile de marketing direct, cum ar fi abonarea la newsletter, furnizarea datelor dumneavoastra este voluntara. 

Desi chopchop.ro cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord sa nu fie intotdeauna necesar conform legii. Astfel, chopchop.ro poate utiliza, de exemplu, alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor, cum ar fi executarea contractului incheiat cu Utilizatorul, respectarea obligatiilor legale ce ii revin chopchop.ro, sau interesul legitim in ceea ce priveste prelucrarea datelor pentru efectuarea de analize, raportari privind modul de functionare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatirii Serviciilor oferite de chopchop.ro.

 

 • Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Livratorilor Terti

Daca sunteti Livrator Tert (persoana fizica sau asimilata acestora) veti gasi in aceasta sectiune informatii privind modalitatea in care va prelucram datele in contextul utilizarii aplicatiei chopchop.ro.

IX.1. Categorii de date: chopchop.ro va prelucra urmatoarele Date cu Caracter Personal ale Livratorilor Terti in contextul utilizarii chopchop.ro: nume si prenume, telefon, adresa e-mail, imagine, mijlocul de transport utilizat, date de geolocalizare, precum si orice alte date furnizate de acesta prin intermediul chopchop.ro, cum ar fi Continutul Furnizat de Utilizatori (astfel cum este definit in Termeni si Conditii).

IX.2. Scopul si temeiul prelucrarii: Datele cu Caracter Personal ale Livratorilor Terti sunt prelucrate in scopul derularii raporturilor contractuale cu chopchop.ro, inclusiv in scopul executarii comenzilor plasate de Client in cadrul chopchop.ro, in temeiul relatiei contractuale, stabilita inclusiv prin acceptarea Termenilor si Conditiilor de utilizare a chopchop.ro. De asemenea, datele potentialilor Livratori Terti care solicita sa devina Livratori prin intermediul formularului de contact disponibil pe Site sunt prelucrate pentru a face demersuri necesare si prealabile incheierii unui contract.

IX.3. Destinatarii datelor: Anumite Date cu Caracter Personal vor fi dezvaluite catre Clienti in vederea derularii contractului pe care acestia il incheie cu Livratorul Tert prin intermediul chopchop.ro, pentru scopul derularii Serviciilor de Livrare. Anumite Date cu Caracter Personal vor putea fi dezvaluite inclusiv catre imputernicitii chopchop.ro, autoritati publice de orice tip, organizatii, furnizorii de servicii si bunuri, precum si catre alti destinatari mentionati mai sus la literele (ii) – (vi) din Sectiunea VI. De asemenea, anumite Date cu Caracter Personal (cum ar fi nume, prenume, imagine, date de geolocalizare) pot fi vizualizate in chopchop.ro si de catre ceilalti Livratori inregistrati in chopchop.ro.

IX.4. Durata prelucrarii Datelor cu Caracter Personal:

Ca principiu, chopchop.ro va prelucra Datele cu Caracter Personal pe intreaga durata a raporturilor contractuale, iar ulterior datele personale vor fi stocate pentru perioadele aplicabile diverselor tipuri de Date cu Caracter Personal, stabilite conform politicii chopchop.ro  de stocare si arhivare a datelor si documentelor, respectiv pe durata necesara indeplinirii obligatiilor legale care incumba chopchop.ro (de exemplu, in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

Datele de geo-localizare, atunci cand sunt activate serviciile de geo-localizare in aplicatia chopchop.ro utilizata de Livratorul Tert vor fi prelucrate pentru scopul si pe perioada necesara determinarii adresei de livrare a Produselor si calcularii foilor de parcurs. In acest scop, datele de geolocalizare vor putea fi pastrate pana la 3 luni.

chopchop.ro va sterge contul Livratorului Tert din chopchop.ro dupa ce inceteaza colaborarea (contractul de prestari servicii incheiat de acesta) cu chopchop.ro.

IX.5. Transferul Datelor cu Caracter Personal 

Datele cu Caracter personal furnizate catre chopchop.ro pot fi transferate in afara Romaniei, catre state din Spatiul Economic European.

IX.6. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea datelor Livratorilor Terti sunt necesare pentru efectuarea demersurilor prealabile incheierii contractului, respectiv in vederea executarii contractului. Refuzul furnizarii Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale cu chopchop.ro, inclusiv imposibilitatea de a utiliza chopchop.ro in vederea furnizarii Serviciilor de Livrare.

 

 • Drepturile Persoanei Vizate

In conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneți oricând de următoarele drepturi:

•           Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de CHOPCHOP Magazin și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora; Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate CHOPCHOP Magazin are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. CHOPCHOP Magazin are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.

•           Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

 

•           Dreptul de a obține restricționarea prelucrarii, în cazul în care:

-           considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită CHOPCHOP Magazin să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

-           prelucrarea este ilegală, însă nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;

-           în cazul în care CHOPCHOP Magazin nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță;

 

•           Drept de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

-           datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

-           în calitate de persoana vizată, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;

-           vă exercitați dreptul de a vă opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;

 

•           Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv.

Va rugam sa aveti in vedere ca, in cazul retragerii consimtamantului conform dispozitiilor legale aplicabile, atunci cand un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activitati de marketing, chopchop.ro Magazin, dupa ce a luat act de acest fapt nu va va mai trimite mesaje comerciale directe nesolicitate. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca, intr-o atare situatie, desi nu veti mai primi astfel de mesaje, chopchop.ro Magazin ar putea sa prelucreze Datele dvs. cu Caracter Personal in mod legal, in baza altor temeiuri si pentru alte scopuri;

 

•           Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiează pe un interes legitim, precum și dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

 

Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, CHOPCHOP Magazin și partenertii noștri nu realizează activități de profilare, în sensul regulamentului 2016/679/UE. Toate datele personale prelucrate de către CHOPCHOP Magazin sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.

 

•           Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar  într-o manieră semnificativă;

 

•           Dreptul la portabilitatea datelor, reprezintă dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat către CHOPCHOP Magazin într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace  automate;

 

•           Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro, sau la numărul de telefon +40.318.059.211.

 

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, va puteti adresa cu o cerere Responsabilului cu protectia datelor la urmatoarele date de contact:

Adresa: S.C. Last Mile Transport 2019 S.R.L., Strada Aviator Popisteanu, Nr. 54A, cladirea 2, birou 214ResCo-work17, Etaj 2, Sector 1, Bucuresti, 012095

E-mail: dataprotection@chopchop.ro

Atn: Responsabil cu protectia datelor

 

CHOPCHOP nu raspunde solicitarilor anonime. Prin urmare, in cazul in care ne scrieti prin e-mail/posta, va rugam sa ne indicati numele si prenumele dvs. pentru a va identifica si raspunde in mod adecvat solicitarii dvs.

In functie de solicitare, daca aceasta este intemeiata si formulata in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, chopchop.ro va:

(i) confirma solicitantului daca prelucreaza sau nu Datele sale cu Caracter Personal;

(ii) rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime, in mod gratuit, Datele sale cu Caracter Personal a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;

(iii) inceta prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale solicitantului;

(iv) lua alte masuri care se impun cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

In situatia in care persoana vizata formuleaza o cerere de stergere a datelor, in conditiile prevazute de lege, inclusiv ca urmare a inchiderii/stergerii contului, chopchop.ro ar putea prelucra in continuare anumite Date cu Caracter Personal, in temeiul: (i) obligatiei legale (de exemplu, in situatia facturilor, a documentelor justificative financiar-contabile, fiscale, precum si de arhivare) (ii) contractului incheiat intre chopchop.ro si Utilizator/Client/Livrator, inclusiv cel reprezentat de documentul Termene si Conditii; (iii) interesului legitim al chopchop.ro (de exemplu, in vederea gestionarii solicitarilor care pot fi primite de la autoritatile competente pentru verificarea tranzactiilor comerciale sau pentru realizarea oricaror verificari justificate in baza legii, inclusiv in ceea ce priveste fraudele in domeniul online).

De asemenea, in orice moment, Utilizatorul are acces la datele sale de identificare/contact, putand sa le editeze/modifice, direct in chopchop.ro, in Sectiunea „contul meu”. Pentru dezabonarea de la comunicari comerciale, Utilizatorul poate folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail continand comunicari comerciale. Pentru dezactivarea serviciilor de geolocalizare, Utilizatorul poate accesa oricand setarile Dispozitivului Informatic utilizat.

chopchop.ro foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati Politica de cookies.

Prelucrarile Datelor cu Caracter Personal sunt monitorizate si supravegheate.


 

2.1. Plasarea comenzii

In aplicatia ChopChop, dupa logare veti urma pasi pentru plasarea comenzi cu toate dalete complete si verificate dupa ce au fost scrise inca o data.

Dupa finalizarea comenzii, clientul primeste un e-mail prin care confirmam inregistrarea comenzii. Comanda este preluata de echipa noastra si cumparaturile sunt realizate in magazinele partenere.

Clientul primeste un mesaj si un e-mail cu totalul de plata care include costul pentru fiecare deplasare la furnizori si costul total al produselor, specificat in bonul fiscal.

Clientul achita online suma totala aferenta comenzii si trimite imediat reply cu confirmarea pe e-mail.

Dupa ce s-a primit confirmarea platii, curierul livreaza catre client produsele comandate, in cel mai scurt timp.

Prin finalizarea Comenzii, confirmati ca toate datele furnizate, necesare procesului de comanda, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, sunteti de acord ca CHOPCHOP  sau o terta parte ce asigura livrarea Produselor sa va contacteze telefonic in orice situatie in care este necesara contactarea Utilizatorului.

Orice comanda pe care o plasati este conditionata de disponibilitatea produselor, de capacitatea livrarii si a Magazinului Alimentar sau a Farmaciei.

In cazul in care Produsele comandate si capacitatea de livrare sunt disponibile, CHOPCHOP va accepta comanda si va confirma acceptarea comenzii, precum si Livratorul care se va ocupa de Comanda. Daca detaliile comenzii sunt corecte, comanda va fi confirmata printr-un e-mail. Mesajul de confirmare va specifica detaliile de livrare, inclusiv timpul aproximativ de livrare.

Daca detaliile Comenzii sunt incomplete sau neclare, CHOPCHOP va contacta Utilizatorul pentru a afla detaliile lipsa.

Daca livrarea comenzii nu este posibila, va vom instiinta printr-un e-mail sau apel telefonic.

 

 

2.2. Anularea comenzii si conditii de retur

In cazul in care doriti anularea unei comenzi, trebuie sa notificati imediat CHOPCHOP, de preferinta prin telefon, transmitand detaliile comenzii. Daca Livratorul a achitat deja comanda dumneavoastra si/ sau comanda este in proces de livrare catre locatia dumneavoastra, comanda nu poate fi anulata. Comenzile deja expediate nu vor fi rambursate.

In cazul in care anularea a fost solicitata la timp si Livratorul nu a achitat Comanda dumneavoastra, anularea comenzii este acceptata, va vom returna suma totala in termen de pana la 14 zile lucratoare, incluzand si taxa de livrare initiala, achitata pentru livrarea Produselor, daca este cazul.

CHOPCHOP poate anula o comanda daca produsul / produsele nu este / sunt disponibil /e pentru orice motiv neimputabil Utilizatorului. In acest caz, va vom transmite o notificare, daca este cazul, si va vom returna orice plata efectuata.

CHOPCHOP poate anula Comanda efectuata de catre Utilizator, fara nicio notificare prealabila  si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

 1. a) Neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Utilizatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;
 2. b) Invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de CHOPCHOP, in cazul platii online;
 3. c) Datele furnizate de catre Utilizator, pe Platforma sunt incomplete si/sau incorecte;

Maximul de transport este de 10 kg per comanda totala si in limita a dimensiuni de 47x47x30 cm

Comenzile se preiau si se livreaza in ordinea plasarii lor, conform capacitatii logistice a companiei noastre.

Intervalul de livrare este 9:00 – 21:00, de luni pana duminica.  Zona de livrare este perimetrul orasului Bucuresti, pana la linia de Centura.

Deoarece in anumite zile programul este diferit in cazul unor furnizori, comenzile care includ produse de la acesti furnizori vor fi preluate in ziua imediat urmatoare in care programul furnizorului permite.

Timpul de livrare este de maximum 2 ore.

Taxa per livrare este de 24 de lei.

Plata se poate platii de catre client, cat si de clientul final.

Pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar, CHOPCHOP va actualiza și va completa prezenta informare. Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul website-ului în forma cea mai recentă a acesteia. Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de confidențialitate,  pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.